ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการปิดโรงเรียนตั้งเเต่วันที่ 24 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรงและพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ประกาศ เรื่อง เลื่อน การรับรายงานตัว และ มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ นักการภารโรงและพนักงานขับรถ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 63
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จากเงินนอกงบป
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมา
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 63
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ครั้งที่ ๒
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 63
การให้บริการด้านอาคารสถานที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
กำหนดการส่งเอกสารการสมัครเรียน เข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒน
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
กำหนดการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุร
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 63