คณะผู้บริหาร

นายธีระเดช บัวล้อม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 092-8965428
อีเมล์ : theeradech@tuprb.ac.th

นายรัชพล เชิงชล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 091-7199780
อีเมล์ : ratchaphol.cc@gmail.com