ครูอัตราจ้าง

นางสาวระพีพรรณ บ้านโก๋
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4