กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชาคริต อ้ายบาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 032267369
อีเมล์ : Krubas.chakhrit@gmail.com