กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายชาคริต อ้ายบาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0650915261
อีเมล์ : Krubas.chakhrit@gmail.com