ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ประจำปีพ.ศ. 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2563,13:35  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง แข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:21  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:20  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศ อันดับ2 การแข่งขันต่อคำศัพทืภาษาอังกฤษ Crossword ม.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:18  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:17  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:16  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบอย่างครูดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:15  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วม Silapakorn English Excellenec Day โครงการปิ่นมาลาครั้งที่3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:13  อ่าน 79 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ โครงการปิ่นมาลาครั้งที่3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 2563,11:12  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสกาวเดือน สำเนียง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,13:45  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..