ภาพกิจกรรม
ติวเข้มแบบออนไลน์ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๑ คนเข้าร่วมการติวเข้มแบบออนไลน์ภายใต้โครงการ "ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์" ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ติวเข้มในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร อ.สมศรี ธรรมสารฏโสภณ และ ติวเข้มในรายวิชาภาษาไทย โดยวิทยากร อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่) ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ติวเข้มในวิชา PAT ๑ วิชาสามัญคณิตศาสตร์ โดยวิทยากร อ.กุลนาท ทีปประพันธ์ณี (อ.อุ๋ย) และวิชาสามัญ สังคมศึกษา โดยวิทยากร อ.ฐานุวัชร์ รินนานนท์ (อ.ทาม์ย) และในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ติวเข้มในรายวิชาสามัญวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากร อ. ชนัต อินทะกนก (อ.บูม) และ รายวิชา GAT เชี่ยมโยง โดยวิทยากร อ.เกศจิรา บุญตระกูล (อ.เกศ)
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,20:11   อ่าน 412 ครั้ง