ภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2564,09:21   อ่าน 56 ครั้ง