ภาพกิจกรรม
การอบรมสำหรับบุคลกรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล
ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายธีระเดช บัวล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูทุกท่านเข้าร่วมการอบรมสำหรับบุคลการทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่สถานศึกษาดิจิทัลสมรรถนะสูงที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยกรอบความคิดระดับโลก Microsoft Education Transformation Framework เป็นการอบรมออนไลน์พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ห้องประชุมมหาราชสยาม
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,11:36   อ่าน 81 ครั้ง