ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางจิรฐา เอี่ยมขำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบรี คณะครู และสภานักเรียน ดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อีกทั้งยังนำเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้นักเรียนได้ลงคะแนนในการเลือกตั้ง ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2564,21:23   อ่าน 200 ครั้ง