ภาพกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สายงานบริหาร
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธีระเดช บัวล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา สายงานบริหาร ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ) เครือข่ายสหวิทยาเขต (Cluster) จังหวัดราชบุรี กลุ่มที่ ๒ ณ ห้องประชุมมหาราชสยาม ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,10:05   อ่าน 329 ครั้ง