ภาพกิจกรรม
รับทุนการศึกษา และประชุมการจัดสอบ (O-NET)
วันที่พุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. นายธีระเดช บัวล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี พร้อมคณะครูนำนักเรียนเดินทางไปรับทุนการศึกษา จากพระครูปลัดสุทธิภรณ์ สุทธสีโล (เจ้าอาวาสวัดโคกตับเป็ด) จำนวน ๖ ทุนการศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
และในเวลา ๙.๓๐ น. มีการจัดประชุมการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ผ่านระบบ Video Confernce ณ ห้องประชุมมหาราชสยาม
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,09:56   อ่าน 213 ครั้ง