ภาพกิจกรรม
แนะแนวเข้าศึกษาต่อชั้นัธยมศึกษาปีที่ ๑
วันที่ ๒ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธีระเดช บัวล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี พร้อมคณะครูกลุ่มงานแนะเเนวได้ออกแนะเเนวสัญจรแนะเเนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ ๑๗๘ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) โรงเรียนวัดสนามไชย (สนามไชยประชานุกูล)และโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนทุกคนที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2564,09:48   อ่าน 37 ครั้ง