ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการให้ความรู้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายธีระเดช บัวล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี พร้อมคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ โดยงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และวิธีป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน ๖ ทุนการศึกษา โดยนายธวัช คำนก ประธานกองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2564,14:14   อ่าน 28 ครั้ง