ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ นางจิรฐา เอี่ยมขำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ร่วมยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ท่านภานุวัชร แก้วลำหัด ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี พร้อมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการแก้ปัญหา ๐ , ร และ มส แนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พร้อมกันนี้ได้ให้โอวาทและขวัญกำลังใจแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่เข้าร่วมโครงการ ปันน้ำใจ สานสายใย เครือเตรียมพัฒน์ (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมมหาราชสยาม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ เป็นอย่างยิ่ง
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,11:40   อ่าน 55 ครั้ง