ภาพกิจกรรม
ติวเข้ม(O-NET)แบบออนไลน์วันที่๒
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ดำเนินการติวเข้ม(O-NET)แบบออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโครงการ "ปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์" ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น.)ติวเข้มในรายวิชาสังคมศึกษา โดยวิทยากร อ.นาวิน แซ่โค้ว (อ.วิน) และเวลา (๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.) ติวเข้มในรายวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิทยากร อ.เจษฎา สุขุมามาศ (อ.เจต)
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,11:37   อ่าน 19 ครั้ง