ภาพกิจกรรม
ติวเข้ม(O-NET)แบบออนไลน์
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ดำเนินการติวเข้ม(O-NET)แบบออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโครงการ "ปันน้ำใจ สานสายใยเครือเตรียมพัฒน์" ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ โฆสิตาภา และ นายประดิษฐ์ มั่นนิ่ม คณะกรรมการสถาณศึกษาเป็นประธานในการให้โอวาทกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา (๐๙.๔๐-๑๒.๓๐น.)ติวเข้มในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยวิทยากร อ.สมศรี ธรรมสารฏโสภณ และเวลา (๑๓.๓๐-๑๖.๓๐น.)ติวเข้มในรายวิชาภาษาไทย โดยวิทยากร อ.กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ (ครูลิลลี่)
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2564,11:30   อ่าน 21 ครั้ง