รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี
188 ม.2   ตำบลดอนคลัง  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
เบอร์โทรศัพท์ 032-267249 เบอร์แฟกส์ 032-267249
Email : T.U.P.Ratchaburi@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :